ޔޫރަޕް މާކެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މީރު އިންސްޓަންޓް ހޮޓް ޗޮކްލެޓެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

Araaby Ad 3

ހޮޓް ޗޮކްލެޓަކީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ބުއިމެކެވެ. މި ބުއިން މިހާރު ގޭގައި ތިބެގެން މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވި ދާނެ އެވެ. ބޭނުން ވާނީ “އަރޫބާ” ހޮޓް ޗޮކްލެޓް 26 ގްރާމްގެ ކުޑަ ޕެކެޓެކެވެ. ޕެކެޓު ކަނޑާލުމަށް ފަހު، ހޫނު ފެން އަޅާ ގިރާލުމުން ހޮޓް ޗޮކްލެޓު ތައްޔާރުވީ އެވެ. ހަމައެކަނި ކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ފެންފޮދެއް ހޫނުކޮށްލުމެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ “އަރޫބާ” ބްރޭންޑަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ލެބަނާންގެ ހޯމް ރެސިޕީ ބްރޭންޑެކެވެ.

އަރޫބާ ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ފްރާންސާއި ޔޫރަޕްގެ މާކެޓަށް ކަމަށް ވާއިރު، މި ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ދުނިޔޭގެ 24 ގައުމެއްގައި އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޔޫރަޕާއި، މެދުއިރުމައްޗާއި، ސައުތު އޭޝިއާގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

0
0
Araaby Ad 4

Leave Your Comment