Hire Expert & Get Your Job Done

Work with talented people at the most affordable price to get the most out of your time and cost on a secure platform.

View Process

Check how simply it works

Explore Your Categories

Freelancing talent at your fingertips at a reasonable cost

Want to build

Amazing Marketplace Website in Minutes ?

Experience state-of-the-art marketplace platform with the Exertio. We combine the experience of our global community around the globe for a best marketplace theme.

With Exertio, you can develop a website for remote freelancers that will provide their best to the clients who are looking for remote resources.

Key Points

 • Get commission on project or servies
 • Services addons and micro earnings
 • Communicate easily with live chat
 • Send media & emoji in chat
Read More

Trending Services

Most viewed and all-time top-selling services

Our Latest Jobs

Hand picked featured jobs from verified authors

komal

MVR100.00 (Hourly )
 • 929 Days left

 • Expensive
 • Individual

الصفحة الرئيسية مقدمة: لمحة موجزة عن المشروع. الميزات الرئيسية: تسليط الضوء على الميزات أو الجوانب الرئيسية للمشروع. دعوة إلى العمل: تشجيع الزوار على استكشاف المزيد أو اتخاذ إجراء (على سبيل…

komal

MVR100.00 (Hourly )
 • 931 Days left

 • Individual

ސެކިއުރިޓީ ވަލްނަރެބިލިޓީސް: ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބާވަތުގެ ބަގްތަކަކީ ސެކިއުރިޓީ ވަލްނަރެބިލިޓީސް އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެސްކިއުއެލް އިންޖެކްޝަން، ކްރޮސް-ސައިޓް ސްކްރިޕްޓިންގ (އެކްސްއެސްއެސް)، ނުވަތަ އޮތެންޓިކޭޝަން ބައިޕާސް ވަލްނަރެބިލިޓީސް ފަދަ މައްސަލަތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. މި ބަގްތައް ރަނގަޅުކުރުމަކީ ހުއްދަ…

komal

Dhivihe

MVR300.00 (Hourly )
 • 929 Days left

now its dhivehi lang

 • 929 Days left

this is a test project dd

 • Expired

މިރޭ ގަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ސަގާފަތަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭ ނަމަ ބޮޑު ސްރީނު ބަހައްޓައި އެންމެން އެއް ތަނަކަށް އެއްވެ…

 • Expired

 • One Year
 • Expensive
 • Individual

މިރޭ ގަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ސަގާފަތަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭ ނަމަ ބޮޑު ސްރީނު ބަހައްޓައި އެންމެން އެއް ތަނަކަށް އެއްވެ…

Quick Search Links

Most Hired Freelancers

Work with talented people at the most affordable price to get your job done

Choose A Right Plan For You

Get premium features using Exertio freelancer subscription packages

Basic

MVR0.00

Go Pro, Best for the individuals

 • 1000 Project Credits
 • 1000 Allowed Services
 • Services Never Expire
 • 500 Featured Services
 • Services Never Expire
 • Profile Featured
 • Package Never Expire

Business

MVR20.00

Highest selling package features

 • 15 Project Credits
 • 12 Allowed Services
 • 25 Days visibility
 • 10 Featured Services
 • 30 Days visibility
 • Profile Featured
 • 40 Days Package Expiry

Premium

MVR30.00

Fully featured plan with no limits

 • 20 Project Credits
 • 25 Allowed Services
 • 30 Days visibility
 • 15 Featured Services
 • 20 Days visibility
 • Profile Featured
 • 60 Days Package Expiry

The Unlimita

MVR99.00MVR79.00

Drive crazy, unlimited on the go

 • Unlimited Project Credits
 • Unlimited Services
 • Services Never Expire
 • 20 Featured Services
 • Services Never Expire
 • Profile Featured
 • Package Never Expire

Download Our Free Mobile app Today

Work with the pro, talented people at the most affordable price to get the most out of your time and cost using mobile apps.

Latest Blog News

Trends and what are future techs to be master in

ސްޕޭނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން މަސައްކަތް ކުރާ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން…

Read More

A practical guide for business owners looking to…

Read More

A practical guide for business owners looking to…

Read More

Life is insane. It’s constantly been valid, however…

Read More