• Apps Developments
  • November 21, 2022
  • 138 Views

Adding Dhivehi language to my page

  • Freelancer Type
  • Project Duration
  • Languages Arabic Chinese English
Araaby Ad 4

Description

މިރޭ ގަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވަަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ވެސް ތަފާތެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އެއް ސަގާފަތަކީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅޭ ނަމަ ބޮޑު ސްރީނު ބަހައްޓައި އެންމެން އެއް ތަނަކަށް އެއްވެ މެޗު ބެލުމެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ވެސްް ތަފާތެވެ. އެއް ބަޔަކު ބޮޑު ސްކްރީނުގައި ބެލުމަށް އެތަން ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އެ ތަންތަނުގައި ދިދަ ދެމުމާއި ކުޅުންތެރިން ކުރެހުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެ އެވެ.

Skills Required

Project ID:RH-2961-lancer

Araaby Ad 3

Send Your Proposal

Project Expired

Budget
MVR1,000.00
Fixed

Expired

Swati B. @swatib

Member since November 18, 2022
View Profile

About The Employer

  • Australia
  • 0 Projects completed
  • Payment Method
  • Email Verified
Araaby Ad 2

More from Swati B. @swatib

Report Project